Naši dárci v roce 2014

Největší část péče hradily veřejné zdravotní pojišťovny VZP, ZPMV, VOZP, OZP a ČPZP. Děkujeme za spolupráci.

Fyzické osoby

Osobní dárci nad 10 000 Kč

Ing. Petr Just 45 500 Kč
Karel Voříšek 27 515 Kč
Ing. Aleš Pastorek 18 000 Kč
Jana Anežka Hejrovská 15 000 Kč
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 15 000 Kč
Václav Lomoz 10 000 Kč

Osobní dárci do 10 000 Kč v celkové částce 64 100 Kč

Ilona Dražková, Josef Filip, Karel Horák, Naďa Chmyr, Jaroslava Jančová, Daniel Jesenský, Pavel Jícha, Jitka Filipová, Zdeňka Kubantová, Ing. Hana Kubíčková, Ing. Ivan Menoušek, Mgr. Hana Jedlanová, Miluše Milfajtová, Ing. Jiří Pech, Ferdinand Pecha, Ing. Jaromír Pecha, p. Jasná – Pokorná, Dagmar Smetanová, Marie Smetanová, Marta Spálenková, Marta Vacková, Ondřej Závodský