Naši dárci v roce 2016

Největší část péče opět hradily veřejné zdravotní pojišťovny VZP, ZPMV, VOZP, OZP a ČPZP. Děkujeme za spolupráci.

Fyzické osoby

Fyzické osoby

Osobní dárci do 10 000 Kč

Zdeňka Senftová, Dagmar Smetanová, Libuše Měchurová, Jaromír Hanzal, Miluše Pálová, Jaroslava Jindráková, Vladimír Fiala, Ilona Dražková, Josef Filip, Jitka Filipová, Pavel Kureš, Anna Kyselková, Barbora Machová, Ferdinand Pecha, Stanislav Růžek, Marcela Šlápotová

Osobní dárci do 20 000 Kč

Ing. Jiří Pech, Jana Kreuzmannová, Jana Anežka Hejrovská, Mgr. Martin Kadrnožka, Aleš Opatrný, Karel Jára

Tříkrálová sbírka: 20 000 Kč
Benefiční večer „Nebe na zemi“: 18 950 Kč
Benefiční koncert Gymnázia Benešov „Kdo jiný?“: 11 538 Kč

Literární festival v Benešově: 12 859 Kč

Právnické osoby

  • Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla

    50 000 Kč

Státní správa