Podpořte RUAH při svých nákupech pomocí služby GIVT

Historie RUAH o.p.s.


Již od roku 2000 MUDr. Tereza Dvořáková intenzivně prosazovala myšlenku specializované péče o umírající pacienty v jejich rodinném prostředí, aby i poslední chvíle svého života mohli prožít tak, jak by si přáli. Postupně uvedla do provozu služby prvního mobilního hospice ve venkovském prostředí v České republice a jako předsedkyně správní rady Občanského sdružení TŘI naplnila své vize vybudováním lůžkového hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Po 13 letech práce odešla z lůžkového hospice, aby se vrátila k podstatě své práce, a sice umožnit co největšímu počtu pacientů strávit i velmi těžké chvíle v životě uprostřed svých blízkých. Společně s dalšími založila společnost RUAH o.p.s., která svými službami tuto vizi naplňuje v jejím nejširším smyslu.

1.10. 2012 Zahajujeme poskytování služeb. Náš první pacient je z Čerčan. Jsme tři a pracujeme zdarma. Zatím nemáme dost prostředků, abychom si práci zaplatili. S pomocí hospice v Chrudimi jsme získali dostatek léků a materiálu a naše auta jsou k dispozici. Mezi službami pracujeme tam, kde nám platit mohou.

2013

V březnu máme další čtyři pacienty, ale peníze se nám stále nedaří zajistit. Sotva zaplatíme nájem a jsme unavené ze souběhu další práce. Rozeslali jsme mnoho žádostí o podporu, ale začínající organizace není pro nadace důvěryhodná.

V dubnu jsme dostali největší dárek – dotaci MPSV pro sociální služby. Mohli jsme přijmout další lidi a konečně otevřít náruč všem, kteří nás potřebují.

V červnu jsme po dlouhých jednáních podepsali smlouvu s VZP a do října se přidaly další zdravotní pojišťovny. Podpořilo nás město Benešov a náš tým se geometrickou řadou rozrůstal a zvětšoval. Poskytli jsme služby 114 klientům, z toho 22 umírajícím.

2014

Roste počet zaměstnanců, spolupracovníků i klientů. Získáváme další dotace a řadu darů od jednotlivců i firem, které nám umožnili profesionalizovat naše služby pro větší množství klientů. Firma Jíša Rent Car nám výhodně půjčila auta a naše kapacita narostla na 200 klientů za rok, z toho 50 umírajících. Chybí nám zajištění administrativy, přerůstá nás hodně papírů a směrnic, ale všichni dáváme na prvním místě sebe lidem, kteří nás potřebují.

Získali jsme významnou dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstva zdravotnictví. Začíná nás hodně tížit malý prostor. Je nás už 20 a naše zázemí je kriticky malé. Alespoň jsme hodně spolu (nemáme kam se schovat).

2015

V lednu jsme zrealizovali náš první benefiční galavečer Nebe na zemi.

RUAH