Projekty

Obce blíže lidem

Podpořeno z EU OPZ

Obce blíže lidem – rozvoj terénní a komunitní sociální práce ve venkovských lokalitách

CZ03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011854