Je skvělé být doma

Každý dar je pro nás velkou pomocí a přispívá nám k udržení kvality naší péče, která je dostupná každému, kdo ji potřebuje.

Předem děkujeme každému, kdo se rozhodne naši zdravotní, sociální a hospicovou péči podpořit.

Finanční podpora

Finanční příspěvky jednotlivých dárců jsou pro nás velmi důležité. Vaše dary využijeme především na mzdy našich zdravotnic a asistentek, které pomáhají pečujícím rodinám, které se doma starají o svého nemocného blízkého nebo umírajícího.

 
Každý den začíná příjezdem „růžové Simonky“ a je startem do dalšího růžového dne. Děkujeme RUAHu za podporu a ochotu řešit naše trable, které nám život přináší.
paní Růžena, která je po mozkové mrtvici upoutaná na lůžko

Další možnosti podpory

Podpořit nás můžete i jinak než finančně. Vyberte si některou z následujících možností. Vaší pomoci si vážíme a děkujeme za ni.

Ctíme pravidla etického fundraisingu.

Firemní dárcovství

Naši činnost podporuje celá řada firem. Buďte i Vy jednou z nich a zvolte si, jestli nás podpoříte finančním nebo věcným darem. Uvítáme i Vaše znalosti a dovednosti.

Kontakt

Naši významní dárci

  • ESET
  • SmartEmailing
  • Nadace ČEZ
  • Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové
  • Město Benešov
  • Česká televize
Kompletní seznam dárců