RUAH jsou lidi ze srdcem a duší, ještě nedávno jezdili za mim zesnulým otcem. Byli velmi přátelští a milí, jak sestry tak lékař i ochotný. Mohli jsme volat kdykoliv a vždy pomohli a poradili. Velký palec nahoru, takových zdravotníků se vidí dost málo. Děkuji za otce a celou Svou rodinu!!! PV

. . . . . . . . . . . . . . .

Děkujeme všem Vašim zaměstnankyním, sestřičkám, které se s největší péčí a s porozuměním podílely na paliativní péči o mého těžce nemocného manžela Františka, který mohl díky Vaší péči dožít svůj život v domácím prostředí ve své rodině. Patří všem sestřičkám velký dík. VR

. . . . . . . . . . . . . . . .

Práce všech sestřiček je pro nás velkou pomocí, manžel je z jejich prací velice spokojen a těší se na jejich návštěvu. Myslím si, že si zaslouží za jejich práci velký dík. JM

. . . . . . . . . . . . . . . .

I přes přetrvávající smutek nad ztrátou našeho Tomáše nesmíme zapomínat na slova poděkování těm, kteří nám v jeho posledních chvílích obětavě pomáhali. Jsme rádi, že jsme se rozhodli pečovat o Tomáše doma a umožnit mu odejít z domova mezi svými. To by ale bylo jen velmi těžko uskutečnitelné bez odborné a účastné pomoci, kterou nám v tom poskytly pracovnice vaší společnosti. Jejich profesionální a lidský přístup pomohl nám i Tomášovi při důstojném odchodu a nám pomohl i uchovat si i důstojnou památku na něj. Vyjádřete jim, prosím, naše upřímné poděkování za jejich neocenitelnou pomoc. Jsme rádi, že existuje instituce, která dává možnost lidem odejít důstojně z tohoto světa. Ještě jednou upřímné díky. JV

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Velice chci poděkovat všem Andělům z Ruah, kteří mně pomáhali v těžkých chvílích odchodu mého přítele pana Miroslava. Doporučuji Ruah a jejich pomoc a služby všem, kdo chtějí důstojně, s láskou i odbornou péčí v prostředí domova se o své blízké postarat. Tato vynikající péče usměvavých, se srdcem na dlani sestřiček a paní doktorky, zapůjčení pomůcek aj., je zdarma. Ve finanční situaci, ve které jsme se ocitli, po drahé léčbě, nemohli bychom si dovolit takové luxusní pomůcky, včetně polohovací postele bez Ruah a jejich pomoci. Jsem jim za jejich profesionální, láskyplný přístup a pomoc neskonale vděčná. Jsem ráda, že jsem svého přítele mohla do poslední chvíle na druhý břeh vyprovázet doma a držet ho v objetí. Jsem ráda, že jsou lidé – Andělé, jako je Ruah. Děkuji z celého srdce IR

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Tato organizace přinesla do našeho života spoustu dobrého. Nejen, že mi pomáhá s péčí o mou maminku Elišku, ale také si pečovatelky s mou maminkou povídají a zpříjemní jí tím den. Jsou to odbornice ve svém oboru, jsem s nimi velice spokojená. Umí s mojí maminkou hezky zacházet a pečlivě se o ní starají. Jsem opravdu moc ráda za to, že jsem si jejich služby vybrala. ML

. . . . . . . . . . . . . . . .

Moc jsem chtěl žít, přišlo vsak loučení… Dovolujeme si poděkovat specializované domácí péči Ruah Benešov za profesionální, obětavý a především lidský přístup v těžké nemoci posledních dnů života našeho syna.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ráda bych Vám jménem celé rodiny ze srdce poděkovala za Vaši velkou pomoc při zajištění domácí péče pro mou těžce nemocnou a umírající sestru Michaelu. Díky tomu, te jste nám umožnili ji mít v domácí péči, měla jsem možnost s ní být v jejich posledních chvílích a co víc, v okamžiku jejího odchodu ji držet za ruku a říci jí, že ji miluji. Je to pro mě stále silný zážitek a asi takový zůstane. Velice si VAší práce vážím, protože pomáháte ostatním lidem ve chvílích nejtěžších. Váš citlivý a lidský přístup, když sestra zemřela jen potvrdil to, že jsou lidé na pravém místě. Ještě jednou za celou rodinu děkujeme. JK

. . . . . . . . . . . . . . . .

Tímto dopisem bych chtěla za celou rodinu poděkovat všem zaměstnancům z Ruah za ochotu, trpělivost, radu, lidský přístup a péči, kterou věnovali mému těžce nemocného tatínkovi. Všechny sestřičky nám byly velikou oporou a vždy jsme se na ně s tatínkem těšili. Jsem velice za tyto služby vděčná, protože umožnily tatínkovi umírat doma mezi svými nejbližšími. Ještě jednou za vše  mnohokrát děkujeme.