O nás

Co znamená slovo RUAH

Hebrejské slovo RUAH se ve svém původním významu překládá jako dech, vzduch, vítr.

V biblických textech starého zákona bylo toto slovo použito v přeneseném významu jako Duch. Ve stvoření tento Duch označuje něco, co předchází vší existenci, Ducha lásky, ze kterého stvoření vzešlo. Tento Duch zároveň dává zvláštní moc lidem, do kterých se vylévá, a skrze které sděluje světu poselství své vůle, jako jsou soudci, proroci, králové a tito muži jsou nazývání muži Ducha. Duch pomáhá proměňovat srdce z kamene v srdce z masa (kniha Ezechiel). Je silou pro duchovní růst a zároveň životní inspirací.

(Podle knihy: Duch v judaismu, islámu a hinduism)