Pomáháte s námi

Odkaz v závěti

Dárce se může rozhodnout odkázat svůj osobní majetek nebo jeho část Centru domácí péče RUAH. I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, doporučujeme poradit se s notářem.

Odkázat majetek nebo část, pro kterou se rozhodnete, je možné několika způsoby:

  1. prostřednictvím závěti
  2. prostřednictvím dědické smlouvy
  3. prostřednictvím odkazu