Poskytované služby

Odlehčovací služba

  • Chcete zajistit svým blízkým co nejlepší péči v prostředí domova?
  • Pečujete o své rodiče a chodíte do práce?
  • Propustí Vám nemocného člena rodiny z nemocnice a vy se obáváte, jak vše zvládnete?
  • Potřebujete pomoc při dopravě k lékaři nebo na úřady?

Domácí péče RUAH nabízí kvalitní služby postavené na úctě k člověku a respektu k jeho potřebám v domácím prostředí klientů. Naše společnost poskytuje odlehčovací služby terénní.

Odlehčovací služby jsou určené osobám, které kvůli věku, nemoci a zdravotnímu postižení potřebují pomoc s každodenní péčí o sebe, aby mohly co nejdéle žít ve svém domácím prostředí.

Služby poskytujeme v okrese Benešov 7 dní v týdnu.

Co potřebuji znát, abych pečoval?

Krok za krokem při péči o nemocného
Video obsahuje stručné návody pro pečující osoby, které se starají o nemocného v domácím prostředí.

Otázky a odpovědi

Co sociální služby zahrnují?
  • pomoc při zvládání osobní hygieny
  • pomoc při přípravě a podávání jídla
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • usnadnění orientace a pohybu ve vnějším i vnitřním prostoru
  • doprovod k lékaři
Jak jsou služby hrazené?

Klient hradí část ceny služeb. Základní sazba je 110 Kč/hod. Služby poskytujeme za podpory MPSV ČR a Středočeského kraje a část prostředků získáváme ze sponzorských darů od firem i jednotlivců, kteří tuto službu vnímají jako potřebnou.

Vzor smlouvy pro odlehčovací službu

Pravidla pro klienty odlehčovací služby

Pravidla pro podávání stížností odlehčovací služby

Služby poskytujeme podle domluvy i o víkendech a v nočních hodinách. Můžeme tak zajistit potřebnou péči o Vaše blízké v domácím prostředí i v době, kdy si potřebujete odpočinout, odjet na dovolenou, pracovat nebo se věnovat dalším členům rodiny.

Úkony odlehčovací služby prování kvalifikovaný pracovník v sociálních službách.

Součástí odlehčovací služby není zdravotnická péče (podávání infuzí, injekcí, cévkování, převazy apod.).

Odlehčovací službu a domácí zdravotní či hospicovou péči je možné kombinovat.

Kontakt